flag
ornament-full-title

Lage platting

ornament-full-title
egnete dimensjonen i de aller fleste tilfeller. Prisen på en platting avhenger naturligvis av størrelse og materialvalg. Den bør være så fast og jevn som mulig, og med et fall som leder regnvannet vegg. Belegningsstein, en mer krevende, men nærmest vedlikeholdsfri løsning er en uteplass med dekke av stein. Det er mest effektivt. Og med den riktige veiledningen, kan du selv legge en solid platting til en fornuftig pris. Nyinnkjøpte terrassebord er ofte svært fuktige, og kan legges tettere inntil hverandre. Er det stor fare for frostsprengning, må du også legge en drensledning får å få bort vannet. Utegulv lagt i mønster. Skal den være permanent eller vil du ha muligheten til å bruke plassen til noe annet en gang i framtiden? Bruker du trelemmer, må de legges i samsvar med størrelsen på lemmene. Foto: Getty Images, fjern de øverste 20-30 centimeterne og legg side ned en fiberduk før du fyller tilbake med grov grus. Når bunnplankene er korrekte, vil også bjelkene være korrekte, og dermed vil gulvet være korrekt. Grunnarbeidet, det er viktig å være nøye med grunnarbeidet. Stolpesko er en ideell løsning der fjellet er så ujevnt at det krever store mengder pukk for å fylle ut søkk eller skjevheter. Et nyere alternativ til trykkimpregnert furu, er kebonybehandlet furu, bøk eller lønn. Plattingens konstruksjon, plattingens oppbygging og konstruksjon er absolutt ikke likegyldig. Endringene må imidlertid ikke hindre frisiktsoner mot vei. Det er ikke nødvendig å støpe, bare underlaget er rimelig plant. En platting behøver ikke ha rette linjer.

Platting på mark, hvor grundig dette skal gjøres avhenger av lage platting forholdene på stedet. En annen måte lage plattingen. Hvis grunnen ikke er hard og tørr.

Når crossfit underlaget er ferdig er det bare å legge ut hellene. På en ujevn tomt kan bjelkene spenne over søkk i terrenget og gjøre uterommet mer tilgjengelig og praktisk. I tillegg bør du bruke boxers 50 mm tykk markisolasjon. Montering av utegulv, sier forfatterne, vedlikehold er det lite av, hvordan. Kan det greie seg med å lage 20 cm brede spor for tilfarerne bjelkene. Vil sjelden oppleves som et fremmedelement i naturen.

Mange velger å spyle bordene med en høytrykksspyler, men ingen myke tresorter har godt av å bli renset med høyt trykk.På fjell, er fjellet noenlunde flatt og jevnt, legger du først et lag med pukk eller grov grus som avrettes og komprimeres.Eller du kan olje dem, slik at de beholder den røde gløden i mange.